A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Актуально! Перевезення небезпечних вантажів.


21 Грудня 2020

Сьогодні, 21 грудня 2020 року, для адміністраторів сервісних центрів МВС Хмельниччини, відповідальних за напрямок роботи щодо перевезення небезпечних вантажів, з дотриманням усіх карантинних вимог, відбулося теоретичне та практичне навчання, яке провів голова профільної  громадської спілки «СУСАР» — Безбах Володимир Григорович.

Дане навчання було організовано і проведено за участю керівництва РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області.

З урахуванням специфіки промисловості в Хмельницькому регіоні однією з актуальних послуг сервісних центрів МВС є видача (продовження) свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі — Свідоцтв).

За 2020 рік в Хмельницькій області отримано 357 нових і продовжено 90 раніше виданих Свідоцтв.

Небезпечним вантажем (згідно Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів») є речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Перевезення небезпечних вантажів – це діяльність, пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.
Такий вид підприємництва є досить специфічним, враховуючи потенційну небезпеку вантажів, що перевозяться.

Автомобільними дорогами небезпечні вантажі перевозяться за завчасно погодженими з Національною поліцією маршрутами і режимами перевезення. Особливі вимоги висуваються й до автотранспорту, яким перевозять такі вантажі.

Транспортні засоби, залучені до перевезення небезпечних вантажів, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів.

Коментар Олександра Хмури, провідного спеціаліста сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області:
«Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Видачу чи продовження Свідоцтв здійснюють сервісні центри МВС за результатами перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Порядку, затвердженого наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656. Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору сервісного центру МВС для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження Свідоцтва.

Для отримання/продовження Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до сервісного центру МВС укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:
1) заяву на видачу (продовження) Свідоцтва встановленого зразка;
2) інформацію щодо ДОПНВ — свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію;
3) на кожний транспортний засіб додатково:
— копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
— копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС;
— у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л та цистерн, визначених у пункті 10 розділу IV Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів),- копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;
— Свідоцтво (у разі його продовження або заміни);
— платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з його оформлення.

Свідоцтво видається/продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у сервісному центрі МВС.У видачі/продовженні Свідоцтва відмовляється якщо:
1) не в повному обсязі подані документи або вони прострочені;
2) у поданих документах виявлено недостовірні відомості (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо);
3) встановлено невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ;
4) транспортний засіб не подано на огляд у сервісний центр МВС».