A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби РСЦ МВС в Хмельницькій області


УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста сектору моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області

Посадові обов’язки

Здійснення контролю за виконанням у РСЦ МВС та його підпорядкованих підрозділах вимог Указів Президента України, постанов і доручень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень колегій і нарад МВС, інших органів державної влади й місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю системи сервісних центрів МВС, а також  узагальнення результатів їх виконання та підготовка відповідних інформацій;

проведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, заяв і скарг громадян, підприємств, установ, організацій, іншої вхідної кореспонденції, у тому числі, на предмет наявності в діях співробітників РСЦ та ТСЦ МВС порушень вимог нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність;

контроль своєчасності виконання співробітниками РСЦ МВС і його підпорядкованих підрозділів звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

узагальнення та підготовка аналітичних матеріалів начальнику РСЦ МВС для участі в нарадах, семінарах, конференціях, а також проведення службових нарад із керівниками територіальних сервісних центрів;

узагальнення та підготовка аналітичних матеріалів, організація проведення службових нарад;

узагальнення результатів проведених перевірок, підготовка аналітичних матеріалів за результатами перевірок;

участь у проведенні перевірок територіальних сервісних центрів МВС;

проведення роз’яснювальної роботи та навчання працівників з основних питань службової діяльності, а також питань  дотримання антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.

забезпечення співпраці зі структурними підрозділами РСЦ МВС, ГСЦ МВС, Національної поліції України з питань, пов’язаних з діяльністю системи сервісних центрів МВС.

Умови оплати праці

  1. Посадовий оклад – 3810 грн.;
  2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів та від 06.02.2019 №102);

3. Надбавки, доплати та премія відповідно до статті 52 Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу», які встановлюються та виплачуються в межах затверджених асигнувань

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;
7) посвідчення атестації щодо вільного володіння українською мовою.
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 16.45 год. 21 червня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

26 червня 2019 року, о 10.00

29008, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Волкотруб Олександр Миколайович,

Сопіль Віталій Петрович

тел. (0382) 66-42-11

info_khm@hsc.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Ступінь вищої освіти, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Базовий рівень, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання програм Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
Знання методики ведення моніторингу ЗМІ, методи збору та обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів та комп’ютерних технологій.

Необхідні ділові якості

Вміння працювати з інформацією, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, ініціативність, наполегливість, системність, самостійність в роботі, комунікабельність, орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

Закони України:

“Про державну службу”;

“Про запобігання корупції”.

Знання спеціального зако­нодавства, що пов’язане із завданнями та змістом ро­боти державного службов­ця відповідно до посадо­вої інструкції (положення про структурний підроз­діл)

Закони України:

— від 28.01.1993 «Про дорожній рух»,

— від 05.04.2001 «Про автомобільний транспорт»;

— «Про інформацію»,

— «Про звернення громадян»,

— «Про доступ до публічної інформації»

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

— від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»;

— від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»;

— від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху».

 

Накази МВС України:

— від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи із зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України»;

—  від 23.04.2012 № 350 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України»;

— від 27.07.2012 № 650 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України»;

—  від 23.08.2012 № 747 «Про затвердження Інструкцій з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України».