A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби


проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –адміністратора територіального сервісного центру № 6842 (м. Дунаївці) Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області

 Посадові обов’язки

Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з процесом ефективного і кваліфікованого обслуговування громадян в ТСЦ, з метою надання якісних платних та безоплатних сервісних послуг, дотримуючись стандартів професійної комунікації та правил етичної поведінки.

Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, проводить розгляд звернень громадян, розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням. Консультує відвідувачів сервісного центру (фізичні, юридичні особи) з усіх, питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС, створює комфортні умови, сприяє підвищенню якості надання послуг, надає телефонні консультації.

Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів усіх типів, проводить видачу свідоцтв про реєстрацію ТЗ, затверджує та документує договори купівлі-продажу транспортних засобів, складені в ТСЦ.

Видає свідоцтва про реєстрацію, тимчасові реєстраційні талони (далі — реєстраційні документи) та номерні знаки на транспортні засоби, здійснює обмін реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, здійснює зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів.

Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (набір даних, опрацювання, накопичення, систематизація, здійснення виписки спеціальної продукції), відповідно до нормативно-правової бази.

Здійснює в установленому порядку державний облік зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб — власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру МВС.

Вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає й контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні дані тощо).

Надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання в якості відповідальної посадової особи ТСЦ з питань допущення транспортних засобів до дорожнього перевезення визначених небезпечних вантажів та продовження дії Свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов’язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку.

Проводить перевірки придатності та відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.

Невідкладно передає у РСЦ інформацію (фотографії транспортних засобів, копії відповідних документів) про виявлені порушення в документах під час їх прийому від суб’єктів господарювання та під час перевірки відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів згідно вимог.

Здійснює функції щодо видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також веде облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених.

Проводить обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем.

Здійснює оформлення та видачу дозволів на встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв.

Відповідає за надання фізичним особам відомостей (довідок) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

В службовій діяльності користується такими базами даних: НАІС, Національна база, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром іншими, які передбачені діючим законодавством.

Приймає та передає в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів.

Видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за прийнятими заявками.

Приймає та передає в РСЦ МВС документи для направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів на складові частини транспортних засобів.

Приймає у складі комісії іспити на право керування транспортними засобами (відповідно до наявної категорії національного посвідчення водія), здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.

Здійснює ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і бланкової продукції, а також надає в РСЦ МВС інформацію про їх потребу.

Забезпечує зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами, а також копій документів про позбавлення спеціального права.

Забезпечує повернення посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання іспитів.

Здійснює облік закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю.

Веде реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Перевіряє суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку).

Визначає стан матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.

Забезпечує зберігання службової документації, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

 Умови оплати праці

  1. Посадовий оклад – 5110 грн.;
  2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів та від 06.02.2019 №102);
  3. Надбавки, доплати та премія відповідно до статті 52 Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу», які встановлюються та виплачуються в межах затверджених асигнувань.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння українською мовою.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 18.00 год. 14 серпня 2019 року

19 серпня 2019 року, о 10.00

29008, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Волкотруб Олександр Миколайович,

Сопіль Віталій Петрович

тел. (0382) 66-42-11

info_khm@hsc.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Ступінь вищої освіти, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

 Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Базовий рівень, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання програм Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
Знання методики ведення моніторингу ЗМІ, методи збору та обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів та комп’ютерних технологій.

Необхідні ділові якості

Вміння працювати з інформацією, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватись.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, ініціативність, наполегливість, системність, самостійність в роботі, комунікабельність, орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

Закони України:

“Про державну службу”;

“Про запобігання корупції”.

Знання спеціального зако­нодавства, що пов’язане із завданнями та змістом ро­боти державного службов­ця відповідно до посадо­вої інструкції (положення про структурний підроз­діл)

Закони України:

Закони України:

— від 28.01.1993 «Про дорожній рух»,

— від 05.04.2001 «Про автомобільний транспорт»;

— «Про адміністративні послуги»,

— «Про звернення громадян»,

Постанови Кабінету Міністрів України:

— від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»;

— від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»;

— від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху».

Накази МВС України:

— від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи із зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України»;

—  від 23.04.2012 № 350 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України»;

— від 27.07.2012 № 650 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України»;

—  від 23.08.2012 № 747 «Про затвердження Інструкцій з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України».