A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби


Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» спеціаліста сектору моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницький області

Посадові обов’язки

Здійснює контроль за виконанням у РСЦ МВС та його підпорядкованих підрозділах вимог Указів Президента України, постанов і доручень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень колегій і нарад МВС, інших органів державної влади й місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю системи сервісних центрів МВС. У разі необхідності узагальнює результати їх виконання та готує відповідну інформацію керівництву РСЦ МВС.

Здійснює моніторинг звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, заяв і скарг громадян, підприємств, установ, організацій, іншої вхідної кореспонденції, у тому числі на предмет наявності в діях працівників РСЦ та ТСЦ МВС порушень вимог нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність.

Контролює своєчасність виконання працівниками РСЦ МВС і його підпорядкованих підрозділів звернень громадян, підприємств, установ, організацій, що надійшли з Державної установи «Урядовий контактний центр».

Здійснює узагальнення та підготовку аналітичних матеріалів керівництву РСЦ МВС для участі в нарадах, семінарах, конференціях, а також проведення службових нарад із керівництвом підпорядкованих підрозділів регіонального сервісного центру МВС з питань їх діяльності.

Готує проекти розпорядчих документів ГСЦ МВС з питань організації діяльності регіонального і територіальних сервісних центрів МВС, а також довідки, доповідні записки, інформації керівництву РСЦ МВС, державних органів влади й місцевого самоврядування.

За дорученням керівництва РСЦ МВС та безпосереднього начальника розглядає звернення і запити народних депутатів України, підприємств,

установ, організацій, заяви і скарги громадян, опрацьовує іншу службову документацію.

Здійснює моніторинг розгляду в РСЦ МВС звернень і запитів народних депутатів України, заяв, скарг і пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій. За його результатами надає пропозиції щодо підвищення ефективності цієї роботи та недопущення виявлених недоліків у подальшій діяльності.

Співпрацює із структурними підрозділами РСЦ МВС, ГСЦ МВС, Національної поліції України з питань, пов’язаних з діяльністю системи сервісних центрів МВС.

У разі необхідності приймає участь у проведенні перевірок територіальних сервісних центрів МВС, службових розслідувань, виконує інші доручення безпосереднього начальника та керівництва РСЦ МВС.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3810 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2.

2.Резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

— прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

— реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

— підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

— відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3.Заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання документів:

до 18 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням з додатками, копією довідки про присвоєння інвалідності та копією індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування*

25 листопада 2019 року, о 10.00

29008, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Волкотруб Олександр Миколайович,

Сопіль Віталій Петрович

тел. (0382) 66-42-11

info_khm@hsc.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Ступінь вищої освіти, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

 Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Ділові якості

аналітичні здібності;

діалогове спілкування (усне та письмове);

навички контролю;

вміння розподіляти роботу;

виваженість;

здатність концентруватись на деталях;

уміння дотримуватись субординації;

вміння вести перемовини;

вміння визначати пріоритети;

вміння аргументовано доводити власну точку зору;

стратегічне мислення;

уміння працювати в команді.

Особистісні якості

інноваційність;

ініціативність;

порядність;

чесність;

дисциплінованість;

тактовність;

емоційна стабільність;

комунікабельність;

неупередженість;

гнучкість;

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

наполегливість;

орієнтація на саморозвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

1) Вміння використовувати офісну техніку;

2) рівень упевненого користувача ПК;

3) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

4) досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

Закони України:

“Про державну службу”;

“Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про
структурний підрозділ)

Закони України:

  • Цивільний кодекс України;
  • “Про дорожній рух”;
  • “Про інформацію”
  • “Про доступ до публічної інформації”;
  • “Про звернення громадян”;
  • “Про захист персональних даних”;
  • “Про автомобільний транспорт”;
  • “Про адміністративні послуги”;
  • “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”

Постанови Кабінету Міністрів України:-  від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»; — від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»;- від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»;-від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»; — від 25.03.2016 № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів».

 Накази МВС:

—  від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України»;- від 07.12.2009 № 515 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія;від 11.08.2009 № 379 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації,перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них».